Ideen med fugleskræmslet opstod, fordi det at være psykisk syg er meget tabubelagt og skamfuldt. 
Det skræmmer mange mennesker. 
Desuden er der sket mange  forringelser og nedskæringer indenfor psykiatrien.
Sparet væk er erhvervsterapi, gartneri, udehold, bibliotek, klub, kirke, kunstcenteret, udendørsaktiviteter, udflugter, kage til kaffen 
om lørdagen, sodavand i weekenden, Faktakort til månedlig madlavning, formiddagskaffe, rengøring, omsorg for patienterne, festlige arrangementer - 
2 gange årligt. 
Tilbage er kun medicinering og opbevaring døgnets 24 timer.
Sådan er de faktiske forhold på nogle afdelinger. Andre afdelinger har stadig råd til kaffe med mere. 
Der findes motionsrum, som kun må benyttes ifølge med personale. Personalet har dog sjældent tid til at ledsage patienterne.